Oferta

Ślusarka fasadowa Ślusarka okienno-drzwiowa
Termoizolowana Bez termoizolacji Systemy przesuwne
Ślusarka PPOŻ
Drzwi i ściany Ściany
Ogrody zimowe

Ślusarka PPOŻ Drzwi i ściany TM 75EI

Opis systemu

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej EI 15; EI 30; EI 45; EI 60, które są stosowane jako przegrody budowlane zewnętrzne i wewnętrzne. Pozwala na produkcję szerokiej gamy konstrukcji drzwi, ścian oraz ich kombinacji. Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych, wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Rolę izolacji w profilach spełniają taśmy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych, różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Zalety systemu

  • szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne,
  • sklasyfikowane są jako dymoszczelne w klasie Sm, Sa ,
  • materiały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO),
  • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe także w wersji z naświetlami, doświetlami,
  • wysoka izolacyjność cieplna,
  • szeroka gama wypełnień o grubości od 8 do 50 mm.

Charakterystyka techniczna

Parametr Wartość
przepuszczalność powietrza  klasa a≤1,0 [m3/(m•h•daPa2/3)]
wodoszczelność klasa 3A
wg PN-EN 12208
klasyfikacja ogniowa klasa EI30, EI60
wg PN-B-02851-1 , PN-EN 13501-2
odporność na obciążenie wiatrem klasa C
wg PN-EN 12210
współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,55-2,6 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2:2005
izolacyjność akustyczna Rw = 35-40 dB
wg PN –EN ISO 140-3
aprobata techniczna ITB AT-15-6830/2011

Parametry techniczne

Warianty stylistyczne Drzwi Okna stałe
min.widoczna na zewn.szer.konstr.
okiennej otwieranej do wew.
profil ościeżnicy 65,7 mm 68,2 mm
profil skrzydła 73,7 mm -
min.widoczna na zewn.szer.konstr.
drzwiowej otwieranej na zewn.
profil ościeżnicy 40,7 mm -
profil skrzydła 88,7 mm -
głębokość konstrukcyjna okna profil ościeżnicy 74,8 mm 74,8 mm
profil skrzydła 74,8 mm 74,8 mm
wysokość listwy przyszybowej 28 mm 28 mm
grubość szyby 8 - 50 mm 8 - 50 mm