Oferta

Ślusarka fasadowa Ślusarka okienno-drzwiowa
Termoizolowana Bez termoizolacji Systemy przesuwne
Ślusarka PPOŻ
Drzwi i ściany Ściany
Ogrody zimowe

Ślusarka fasadowa FA 50HL

Opis systemu

Systemy te są wariantem stylistycznym systemów FA 50 i FA 50N, służących do wykonywania lekkich ścian osłonowych słupowo-ryglowych. Zaletą FA 50HL oraz FA 50NHL jest wysoka atrakcyjność wizualna obiektów skonstruowanych na jego bazie. Profile aluminiowe będące częścią systemu powodują, że w ścianie fasady, w której został użyty, pionowe podziały są niewidoczne, a prostopadłe do nich poziome elementy mocujące wypełnienie, podkreślone są ozdobną listwą dekoracyjną.

Zalety systemu

  • umożliwia realizację konstrukcji o dużej atrakcyjności wizualnej,
  • konstrukcje wykonane z systemu FA 50HL posiadają wysokie parametry szczelności na wodę i wiatr,
  • stwarza na elewacji efekt wizualny polegający na uwydatnieniu podziałów poziomych,
  • możliwość zastosowania okien wychylnych nie zmieniających wyglądu elewacji,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Charakterystyka techniczna

Parametr FA 50HL FA 50NHL
przepuszczalność powietrza klasa A4, AE 1200
wg PN-EN 12152:2004
klasa AE 1200
wg PN-EN 12152:2004
wodoszczelność klasa R7, RE 1200
wg PN-EN 12154:2004
klasa RE 1200
wg PN-EN 12154:2004
współczynnik przenikania ciepła UR = 2.14 W/m2K Uf = 1,2 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2:2005
izolacyjność akustyczna Rw = 35 – 56 dB
wg PN-B-02151-3:1999
-
Odporność na uderzenie E3/I3, E4/I4 PN-EN 14019:2004 -
Odporność ogniowa
(pas podokienno-naprożowy)
EI 60 (NRO) PN-B-02851-1:1997 -

Parametry techniczne

Parametr Wartość
wewn. widoczna szerokość 50 mm
zewn. widoczna szerokość 31/50 mm
szklenie montowanie listwami dociskowymi
i/lub listwami maskującymi
grubość szyby 6 - 48 mm
elementy otwierane okna odchylne na zewnątrz