Oferta

Ślusarka fasadowa Ślusarka okienno-drzwiowa
Termoizolowana Bez termoizolacji Systemy przesuwne
Ślusarka PPOŻ
Drzwi i ściany Ściany
Ogrody zimowe

Ślusarka okienno-drzwiowa Systemy przesuwne DP 150

Opis systemu

System pozwalający na konstruowanie drzwi przesuwnych i podnoszono-przesuwnych. Składa się z trójkomorowych profili aluminiowych z przekładką termiczną. Profile te wraz z odpowiednim wypełnieniem pozwalają na osiągnięcie wysokich parametrów izolacyjności termicznej całych drzwi. System DP 150 daje możliwości wykonywania konstrukcji o wysokości do 3000 mm i ciężarze skrzydła do 300 kg. Doskonałe okucia podnoszono-przesuwne zapewniają komfort i łatwość obsługi nawet tak dużych i ciężkich skrzydeł. Drzwi tego typu stosuje się jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne, wyjścia na taras, jako drzwi w ogrodach zimowych.

Zalety systemu

  • pozwala na systemowe otwarcie bardzo dużych przeszkleń, możliwość zastosowania różnego typu wypełnienia,
  • brak efektu trzaskających skrzydeł drzwiowych,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Charakterystyka techniczna

Parametr Wartość
przepuszczalność powietrza  klasa 2
wg EN 1026
wodoszczelność klasa 4A
wg EN 12208
oporność na obciążenie wiatrem klasa C2
wg EN 12210
współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,97 W/m2K
wg EN ISO 10077-1
izolacyjność akustyczna Rw = do 32dB
wg PN-EN ISO 140-3

Parametry techniczne

Warianty stylistyczne Standard
widoczna szerokość/wysokość dolny profil ościeżnicy 44 mm
górny profil ościeżnicy 22 mm
profil skrzydła 103,5 mm
głębokość konstrukcyjna profil ościeżnicy 150 mm
profil skrzydła 66 mm
wysokość listwy przyszybowej 22 mm
grubość szyby 8 - 50 mm