Oferta

Ślusarka fasadowa Ślusarka okienno-drzwiowa
Termoizolowana Bez termoizolacji Systemy przesuwne
Ślusarka PPOŻ
Drzwi i ściany Ściany
Ogrody zimowe

Ślusarka okienno-drzwiowa Termoizolowana PI 50N

Opis systemu

Jest rozbudowanym systemem profili aluminiowych, służącym do wykonywania nowoczesnych, wymagających izolacji termicznej różnych typów okien i drzwi, witryn, ścianek działowych i wiatrołapów. Zestaw materiałów pozwala na konstruowanie drzwi na zawiasach nawierzchniowych oraz na zawiasach mocowanych we wrębie profili. Jest to system, który posiada niewiele niższe współczynniki izolacyjności w porównaniu do bardziej zaawansowanych systemów przy znacznie niższej cenie. Jednocześnie pozwala na zastosowanie tych samych rozwiązań, co w przypadku systemów o podwyższonych parametrach cieplnych.

Zalety systemu

  • system umożliwia konstruowanie różnego rodzaju rozwiązań z wykorzystaniem minimalnej ilości profili,
  • zawiasy wrębowe oraz cały system okuć wrębowych szybko montowalnych usprawnia produkcję oraz poprawia walory eksploatacji,
  • profile dodatkowe umożliwiają zabudowę drzwi w ciągach witryn,
  • system pozwala na tworzenie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profili w układzie od zewnątrz jak i od wewnątrz,
  • profile kątowe pozwalają budować zestawy konstrukcji pod dowolnym kątem,
  • system posiada oryginalne rozwiązanie potrójnego uszczelnienia,
  • różnorodność okuć oraz dwa sposoby montażu zawiasów zapewniają uniwersalność,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Charakterystyka techniczna

Parametr PI 50N okna PI 50N drzwi
przepuszczalność powietrza  klasa 4
wg PN-EN 12207 
klasa 3
wg PN-EN 12207 
wodoszczelność  klasa E750
wg PN-EN 12208 
klasa A5
wg PN-EN 12208 
 współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,3÷2,4 W/m2K
 wg PN-EN ISO 10077-2:2005
Uf = 2,3÷2,4 W/m2K
 wg PN-EN ISO 10077-2:2005
Izolacyjność akustyczna  Rw = 30÷40 dB
wg PN –EN ISO 140-3 
Rw = 30÷40 dB
wg PN –EN ISO 140-3 

Parametry techniczne

Warianty stylistyczne Standard Skrzydło obrotowe Outward
min.widoczna na zewn.szer.konstr.
okiennej otwieranej do wewn./na zew.
profil ościeżnicy 49 mm 61,8 mm 21 mm
profil skrzydła 35,6 mm 83,8 mm 88,6 mm
min.widoczna na zewn.szer.konstr.
drzwiowej otwieranej na zewn.
profil ościeżnicy 32,2 mm - -
profil skrzydła 96,3 mm - -
grubość konstrukcyjna okna profil ościeżnicy 50 mm 50 mm 50 mm
profil skrzydła 59 mm 59 mm 59 mm
wysokość listwy przyszybowej 22 mm 22 mm 22 mm
grubość szyby 6 - 45 mm 6 - 45 mm 6 - 45 mm