Oferta

Ślusarka fasadowa Ślusarka okienno-drzwiowa
Termoizolowana Bez termoizolacji Systemy przesuwne
Ślusarka PPOŻ
Drzwi i ściany Ściany
Ogrody zimowe

Ślusarka okienno-drzwiowa Bez termoizolacji PBI 40E

Opis systemu

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, nienośne ściany działowe, witryny, boksy. PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być także stosowane jako przegrody zewnętrzne, tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

Zalety systemu

  • wykorzystywany jest do ekonomicznej zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym,
  • możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
  • możliwe jest także wykonanie ścian pod dowolnymi kątami, w tym pod kątem 90 i 135°,
  • zastosowanie tych samych okuć i akcesoriów co w systemach PBI 50N oraz PI 50N,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Charakterystyka techniczna

Parametr Wartość
przepuszczalność powietrza  klasa 2
wg PN-EN 12217
trwałość mechaniczna klasa 5
wg PN-EN 12400
dymoszczelność klasa Sa Sm
wg PN-EN 13501-2
izolacyjność akustyczna Rw = 22-32dB
wg PN –EN ISO 140-3
aprobata techniczna ITB AT-15-6924/2007

Parametry techniczne

Warianty stylistyczne Okna Drzwi
min.widoczna na zewn.szer.konstr.
okiennej otwieranej do wewn.
profil ościeżnicy 48,3 mm 64,3 mm
profil skrzydła 39,5 mm 64,1 mm
min.widoczna na zewn.szer.konstr.
drzwiowej otwieranej na zewn.
profil ościeżnicy 22,8 mm 44,3 mm
profil skrzydła 89,6 mm 84,1 mm
grubość konstrukcyjna okna profil ościeżnicy 40 mm 40 mm
profil skrzydła 40 mm 40 mm
wysokość listwy przyszybowej 20 mm 20 mm
grubość szyby 4 - 24 mm 4 - 24 mm