Oferta

Ślusarka fasadowa Ślusarka okienno-drzwiowa
Termoizolowana Bez termoizolacji Systemy przesuwne
Ślusarka PPOŻ
Drzwi i ściany Ściany
Ogrody zimowe

Ślusarka fasadowa FA 50N

Opis systemu

System umożliwia projektowanie i wykonywanie lekkich ścian osłonowych słupowo-ryglowych. System FA 50N sklasyfikowany jest w grupie najlepszych ścian osłonowych dostępnych na rynku pod względem izolacyjności termicznej, akustycznej oraz szczelności na wodę i wytrzymałości na obciążenie wiatrem. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań zawartych w systemie możliwe jest swobodne kształtowanie elewacji pod względem geometrycznym i kolorystycznym. Parametry techniczne systemu zostały ocenione zgodnie z wymaganiami Europejskiej normy wyrobu PN-EN 13830:2004.

Zalety systemu

  • umożliwia realizację konstrukcji o zróżnicowanych kształtach i wielkościach zgodnie z wizją architekta,
  • dzięki różnorodności wersji system spełnia wszystkie obowiązujące normy dotyczące izolacyjności wodnej, cieplnej i przeciwpożarowej,
  • bogata gama listew maskujących pozwala na uzyskanie urozmaiconych efektów wizualnych dla ściany osłonowej,
  • możliwość gięcia profili,
  • system posiada wiele odmian o zróżnicowanych parametrach,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Charakterystyka techniczna

Parametry Wartość
przepuszczalność powietrza klasa AE 1200
wg PN-EN 12152:2004
wodoszczelność klasa RE 1200
wg PN-EN 12154:2004
współczynnik przenikania ciepła Uf = 1.2 - 1.3 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2:2005
izolacyjność akustyczna Rw = 38 – 53 dB
wg PN-B-02151-3:1999

Parametry techniczne

Parametr Wartość
wewn. widoczna szerokość 50 mm
zewn. widoczna szerokość 50 mm
szklenie mocowanie listwami dociskowymi
i/lub listwami maskującymi
grubość szyby 6 - 50 mm
elementy otwierane okna odchylne na zewnątrz,
okna otwierane do wewnątrz