Realizacje

Salon Samochodowy Seat Auto-Gazda

Budynek handlowy w Bielsku-Białej
Lo­ka­li­za­cja: Biel­sko-Biała
Re­ali­za­cja: 2018r
Kolor: RA­L7016 gładki
Sys­te­my
Ślu­sar­ka ze­wnętrz­na fa­sa­da YAWAL FA50N, sys­tem okien­no-drzwio­wy YAWAL TM74
Au­to­ma­ty­ka drzwio­wa RE­CORD
Szkle­nie jed­no­ko­mo­ro­we - szyba Sunguard SN 70/37 HT