Fasady - Drzwi ppoż. - Okna - Drzwi - Świetliki - Daszki szklane

System PBI 40E

Opis systemu

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, nienośne ściany działowe, witryny, boksy. PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być także stosowane jako przegrody zewnętrzne, tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

Zalety systemu

wykorzystywany jest do ekonomicznej zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym,

możliwość wykonania konstrukcji łukowych,

możliwe jest także wykonanie ścian pod dowolnymi kątami, w tym pod kątem 90 i 135°

zastosowanie tych samych okuć i akcesoriów co w systemach PBI 50N oraz PI 50N,

możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Rozwiązania i zastosowania systemu

Charakterystyka techniczna i parametry

Parametry techniczne

PBI 40E

siła operacyjna

klasa 2 wg PN-EN 12217

trwałość mechaniczna

klasa 5 wg PN-EN 12400

dymoszczelność

klasa Sa Sm wg PN-EN 13501-2

izolacyjność akustyczna

Rw = 22-32dB wg PN –EN ISO 140-3

aprobata techniczna

ITB AT-15-6924/2007

PBI 40E

warianty stylistyczne

okna

drzwi

min.widoczna na zewn.szer.konstr. okiennej otwieranej do wew.

profil ościeżnicy

48,3 mm

64,3 mm

profil skrzydła

39,5 mm

64,1 mm

min.widoczna na zewn.szer.konstr. drzwiowej otwieranej na zewn.

profil ościeżnicy

22,8 mm

44,3 mm

profil skrzydła

89,6 mm

84,1 mm

głębokość konstrukcyjna okna

profil ościeżnicy

40 mm

40 mm

profil skrzydła

40 mm

40 mm

wysokość listwy przyszybowej

20 mm

20 mm

grubość szyby

4-24 mm

4-24 mm

© 2013 GRAL.INFO.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: : Web-Profit